Universitäre Ausbildung

Zeitgenössischer Tanz: Bühnentanz/Performance/Tanzpädagogik BA / MA

Anton Bruckner Privatuniversität
zeitgenössischer Tanz
Vollzeit
4 Semester (BA) bzw. 8 Semester (MA)
 
Linz
Bachelor of Arts bzw Master of Arts
€ 363,36.- / Semester
www.bruckneruni.at